Om Minastir Asset Management AB

Minastir Asset Management AB är en förvaltare av alternativa investeringsfonder och erhöll tillstånd från Finansinspektionen att utöva verksamhet som en registrerad AIF-förvaltare den 13 juli 2015, enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vår styrka ligger inom algoritmisk handel och artificiell intelligens, och målsättningen är att leverera högsta möjliga absoluta avkastning till lägsta möjliga risk, oavsett marknadssituation. Hos oss arbetar flera doktorander inom datorvetenskap och matematik, ingenjörer inom finans, samt personer med lång erfarenhet i att driva och utveckla företag.

Bolaget är registrerat i Sverige, där även vår alternativa investeringsfond med fokus på valuta (Minastir Valutafond) är registrerad. I Sverige sker även fondadministration, revision, kontroll av penningtvätt, och verksamhet som kräver tillstånd. Dessutom har vi kontor i Taipei, Taiwan, där teknisk utveckling av fondens handelsalgoritmer sker och forskning inom artificiell intelligens bedrivs. Forskning och utveckling sker i nära samarbete med National Taiwan University, där flera av våra medarbetare tidigare studerat.