Vår teknologi

Det absolut viktigaste i förvaltningen och nyckeln till avkastning är teknologin i våra handelsalgoritmer. Dessa hanterar allting från analys och prognos av finansiella instrument, till orderhantering, till kommunikation med mäklares handelssystem, till bevakning och riskhantering. Allting sker per automatik utan mänsklig inblandning. För att detta ska lyckas måste man ha exceptionellt välutvecklade och vältestade system, med redundans och backupsystem som kan hantera värsta tänkbara scenario.

Som ett led i detta, sker all utveckling internt så att vi har fullständig uppsikt över alla led i hela förvaltningsprocessen. Stort fokus läggs på forskning och säkerhet för att kontinuerligt förbättra avkastningen och minimera, inte bara de finansiella riskerna, men även de operativa riskerna. Anledningen till att vi gör vårt yttersta för att automatisera förvaltningsprocessen, är för att minimera risker som kan uppkomma på grund av den mänskliga faktorn. Ett exempel på hur detta görs är genom användningen av artificiell intelligens vid analys och prognos av finansiella instrument.

Det finns många fördelar att använda datorer istället för människor, exempelvis så har datorer mycket snabbare responstid och kan analysera enorma mängder data på mycket kort tid. Med hjälp av artificiell intelligens så är våra algoritmer dessutom adaptiva genom att algoritmerna uppdaterar sig själva och kan lära sig av sina misstag, vilket resulterar i mycket träffsäkra prognoser.

Artificiell intelligens är ett mycket brett område inom datorvetenskap med flera olika teknologi- och forskningsområden. Några av de områden som vi arbetar med är artificiella neurala nätverk, stödvektormaskin, genetiska algoritmer, m.m., och dessa områden har dessutom underkategorier av teknologier och forskningsområden. Forskning- och utveckling av handelsalgoritmerna sker på vårt kontor i Taipei.

Bortsett från teknologin i handelsalgoritmerna, så lägger vi även stor vikt vid att minimera operativa risker som kan påverka avkastningen. Risker som exempelvis strömavbrott, internetavbrott, och övrigt som kan orsaka störningar i system. Med hänsyn till detta, så är våra datorservrar som innehåller handelsalgoritmerna placerade i samma serverhallar som våra mäklare, hos Equinix i London och Equinix i New York. För att fysiskt komma åt dessa måste man passera fem säkerhetskontroller, vilka inkluderar bemannade säkerhetskontroller, luftslussar, samt biometrisk avläsning. Standard för serverhallarna är dessutom oavbruten strömförsörjning med batteri och dieselgeneratorer vid elavbrott, och internetförbindelser från flera olika internetoperatörer vid händelse av om någon operatör skulle få störning.